Zajišťovací fond


Nemůžete předvídat, můžete se připravit ...


Srovnání výnosů od založení 1.7.2021:
A) Hrubé zhodnocení k 31.1.2024

Zajišťovací fond            63,4%
60% S&P / 40% UST    6,8%
ČSOB vyvážený fond   7,6%

B) Čisté zhodnocení k 31.1.2024
Zajišťovací fond            16,2%
60% S&P / 40% UST    6,5%
ČSOB vyvážený fond   4,4%

 
 

 partner@capcon.cz
 777 343 443