Zajišťovací fond


Nemůžete předvídat, můžete se připravit ...


Porovnání výkonu k 31.12.2022:
A) Od 1.1.22 (roční zhodnocení)

Zajišťovací fond            25,5%
60% S&P / 40% UST   -15,7%
ČSOB vyvážený fond  -7,9%

A) Od 1.7.21 (zhodnocení od vzniku)
Zajišťovací fond            15,1%
60% S&P / 40% UST   -9,7%
ČSOB vyvážený fond  -6,6%

 
 

 partner@capcon.cz
 777 343 443