Především je důležité říci, že fond je založen a určen jen kvalifikovaným investorům dle českého práva. Ostatním pak mohu nabídnout individuální investiční poradenství.

Přes 25 let zkušeností ve financích, z toho 14 let v investičním bankovnictví, extrémní analytické schopnosti s IQ150 a vědecké zaměření na makroekoknomické krize jsou předpokladem úspěchu této butikové investiční strategie.

Baví mě hledat optimální řešení alokace kapitálu, i když vysledkem může být jen dobrá rada pro klienta. Ochutnávku makro témat, kterými se zabývám lze nezávazně prozkoumat na firemním facebooku, twitteru a insta; a v článcích, které publikuji na kurzy.cz.Neváhejte a napište si o prezentaci unikátní diverzifikované struktury Zajišťovacího fondu.

 

Jaká je Vaše investiční strategie?

Sdělení klíčových informací (KID) ke stažení. Společnost spravující fond je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky.