Především je důležité říci, že fond je založen a určen kvalifikovaným investorům. České právo u takového investora předpokládá, že má dostatek prostředků a/nebo slušné povědomí o investování.

Takovým investorům se mohu plně věnovat, objasnit makroekonomická rizika, prezentovat strukturu fondu a odpovědět na všechny otázky.

Podstatná investiční témata lze nezávazně prozkoumat také na firemním facebooku nebo twitteru a v článcích, které občas publikuji. 

Jaká je Vaše investiční strategie?

Společnost spravující fond je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky.