Pro začátek je důležité říci, že fond je založen dle českého práva a určen jen kvalifikovaným investorům (v zásadě investice >1m Kč).

Strategie stojí na prověřeném modelu “all-weather portfolia”, upraveného podle aktuálních příležitostí. Dosavadní nadprůměrné výsledky Zajišťovacího fondu potvrzují teoretická východiska, ze kterých vychazím – po 25ti letech zkušeností ve financích, z toho 14ti let v investičním bankovnictví.

Baví mě hledat a mluvit o optimálním řešení alokace kapitálu, i když vysledkem může být jen nezávazná rada. Domluvte si setkání, nebo si napište o prezentaci unikátní diverzifikované struktury Zajišťovacího fondu.Ochutnávku makro témat, kterými se zabývám lze volně prozkoumat na firemním facebooku, twitteru a insta; dále v článcích, které publikuji na kurzy.cz.Jaká je Vaše investiční strategie?

Sdělení klíčových informací (KID) ke stažení. Společnost spravující fond je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). Společnost nepodléhá dohledu České národní banky.