Situaci při vzniku fondu objasňuje Richard Vrdlovec, investiční ředitel Zajišťovacího fondu:

V předchozích čtyřech dekádách stačilo z volných prostředků nakoupit v podstatě cokoliv (nemovitosti, dluhopisy, akcie, umění, ...).

V důsledku sekulárního růstu produktivity a poklesu úrokových měr i inflace bohatství rostlo a všechna aktiva reálně svižně zhodnocovala.

Nyní se však nacházíme v obratu globální makroekonomické situace:

a)       Obrovské zadlužení firem, občanů i států
b)       Měnové sazby a úroky prakticky na nule
c)       Rekordní fiskální deficity a zvyšující se inflace

Z období výnosu bez rizika jsme se přesunuli do období rizika bez výnosu!

Proč lidé tuto situaci podceňují?

Jen malá část současných investorů má osobní zkušenost s dech beroucími propady trhů roku 2000, nebo téměř finančním kolapsem v roce 2008 a v Česku nikdo na vlastní kůži nezažil ekonomickou stagflaci let šedesátých nebo pokles reálných cen nemovitostí o padesát procent.

Neinvestované peníze přicházejí v důsledku finance o kupní sílu také. Jak tedy investovat, pokud je si člověk vědom všech těchto rizik?

Z této investiční nouze vlastně vznikl Zajišťovací fond. Má unikátní strukturu, která zhodnocuje investice a přitom ochraňuje portfolio před makroekonomickými riziky. 

Zhodnocení je v dobrých časech nižší, ale protože díky ochraně v krizových chvílích tolik neklesá, dlouhodobě fond nakonec předčí konkurenci. Data tak nakonec potvrzují emoce, že tím správným cílem investování je ochrana majetku.

To mi připadá zajímavé a důležité – kde je možné zjistit více informací?